فنون آرمش (تدبيرهايي براي ارتقاي سلامت)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مي‌توان چنين گفت كه آرامش انجام دادن هيچ‌كار است. با وجود اين، براي بسياري از مردم رسيدن به آرامش كاري مشكل است. كلمه (آرميده) هم به ماهيچه‌هاي رها اشاره دارد و هم به فكرهاي آرام، بدين‌لحاظ با ‌بكارگيري روش‌هاي فيزيكي و روش‌هاي روان‌شناختي، وضعيت كلي آرمش مي‌تواند پديدار شود. زماني كه فرد در آرمش قرار مي‌گيرد، اطلاعات و پيام‌هاي مثبت بيش‌تري در حافظه پديدار مي‌شود و بيش‌تر در دسترس قرار مي‌گيرد.

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: