فمينيسم و مردم‌شناسي (زن در تحليل‌ها و ديدگاه‌هاي انسان‌شناختي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

پيش‌داوري‌ها و انگاره‌هاي نادرست شبه علمي كه در جامعه درباره برتري مردان بر زنان وجود دارد، دانشمندان را نيز در رشته‌هاي مردم‌شناسي، جامعه‌شناسي، زيست‌شناسي و نخستي‌شناسي به بيراهه كشانده و بر نتيجه‌گيري‌هاي آنان اثرگذار بوده است. اين پيش‌داوري‌ها و انگاره‌هاي نادرست چيست؟ و چه زياني به حقيقت علمي و آرمان پيشرفت اجتماعي زنان رسانده است؟ آيا فرودستي زنان پيامد كاستي‌ها و كمبودهاي زيستي است يا از جامعه ستمگري برخاسته كه آنان را از زندگي همگاني بيرون رانده است؟ اكنون فمينيست‌هاي چپ‌گرايي مانند خانم ايولين ريد با بررسي نگرش دانشمندان نامدار اين رشته‌ها، و همكاري مردم‌شناسان فمينيست مي‌كوشند كه روش‌هاي نوين خود را بنياد نهند.

قیمت محصول:

65,000 تومان


نظرات شما: