فلسفه‌اي براي زندگي (روش‌هاي كهن رواقي براي زندگي امروز)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

فلسفه رواقي يكي از رايج‌ترين و مردمي‌ترين مكاتب فلسفي در روم باستان بود، نويسنده اين كتاب خود آموزه‌هاي فلسفه رواقي را در زندگي به كار مي‌بندد و در اثر حاضر تجارب شخصي‌اش را با خواننده در ميان مي‌گذارد. خوانندگان اين كتاب مي‌آموزند كه چگونه دلهره و نگراني را به حداقل برسانند و چگونه گذشته را فراموش كنند و به چيزهايي بينديشند كه هم‌اكنون تحت كنترلشان است؛ به‌علاوه، ياد مي‌گيرند چگونه با توهين، سالمندي و وسوسه جستجوي ثروت و شهرت مقابله كنند. در يك كلام، فلسفه‌اي براي زندگي به مخاطبان نشان مي‌دهد كه چطور به ناظران فكور زندگي خود بدل شوند. اگر در همان حال كه امور روزمره خود را انجام مي‌دهيم به خود بنگريم و بعدا درباره آن تامل كنيم، به سرچشمه‌هاي ناراحتي و رنج پي مي‌بريم و سرانجام از آن دوري مي‌كنيم: اين‌گونه است كه رواقيان به زندگاني با كمترين رنج و بيشترين خشنودي اميد مي‌بندند.

قیمت محصول:

55,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: