فقط از 1 زن بپرسيد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

فقط از يك زن بپرسيد، كتابي است براي هر بازاريابي كه در برابر عظمت اين نفوذ انكارناپذير زنانه و پيش‌برنده تجارت، گيج و مبهوت مانده است. اين كتاب به سوال‌هاي شما با برنامه‌هاي واقعي، عملي و اقدام‌پذير پاسخ مي‌دهد تا تجارت شما را با زنان توسعه دهد.

قیمت محصول:

12,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: