فرياد ناشنيده براي معني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب، مجموعه مقالاتي درباب معني‌درماني، روان‌درماني و انسان‌گرايي است. عناوين اين مقالات عبارتند از: فرياد ناشنيده براي معني، جبرگرايي و انسان‌گرايي، انتقاد به فن مواجهه صرف، غيرانساني شدن مسائل جنسي، نشانه يا درمان، ورزش رياضت امروز، ميرايي و جاودانگي، قصد متضاد و بازتاب‌زدايي.

قیمت محصول:

10,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: