فرويد در مقام فيلسوف (فراروانشناسي پس از لكان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

گرچه كمتر كسي در مورد جايگاه والاي فرويد در مين انديشمندان بزرگ و مدرن غربي شك دارد، رابطة آراي وي با فلسفه هنوز به طور كامل آشكار نگشته است. ريچارد بوتبي در اين كتاب آراي فرويد و لاكان را از نظرگاه هايدگر، مرلو- پونتي و ديگر فيلسوفان مدرن قرائت مي‌كند و جايگاه و شأن فلسفي فراروان‌شناسي فرويدي را احيا مي‌كند. بوتبي نظرية فرويد را مورد ارزيابي مجدد قرار مي‌دهد و ثابت مي‌كند كه تأثير شگرف كار او بر فلسفه، به واسطة تفاسير نادرست آن، تاكنون به ناحق مسكوت مانده است.

قیمت محصول:

65,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: