فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز همراه با نمونه‌هاي متعدد براي مدخل‌ها


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ـ ويرايش جديد نخستين فرهنگ تخصصي واژگان و اصطلاحات طنز ايران. ـ در 400 صفحه بالغ بر 300 مدخل و بيش از 100 مدخل دايره‌المعارفي. ـ همراه با نمونه‌هاي متعدد، برگزيده از آثار شاخص ادبيات ايران و جهان. ـ داراي مدخل‌هاي خاص فرهنگ ايراني مانند تعزيه كميك، جشن انگور چيني، خروس‌بازي، طنز فقهي، كاريكلماتور و... . ـ داري مدخل‌هاي خاص فرهنگ غربي مانند خنده كارناوالي، ضيافت دلقك‌ها، طنز جوونالي، فارس قرون وسطايي و... . ـ داراي مدخل‌هاي خاص فرهنگ عربي مانند ادبيات / نوادر جحوي و قتال. ـ داراي ريشه‌شناسي واژگان و معادل‌هاي هر مدخل در زبان‌هاي ديگر. ـ با استفاده از ده‌ها منبع معتبر فارسي و انگليسي. ـ مرجعي معتبر براي تمام كاربران حرفه‌اي و خوانندگان و علاقمندان عادي طنز.

قیمت محصول:

28,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: