فرهنگ نام


:ویژگی‌های محصول


شرح:

انتخاب نام براي فرزند يكي از دغدغه‌هاي شيرين والدين است. ما معمولا سعي مي‌كنيم بهترين نام را براي فرزند خود انتخاب كنيم و روزها و گاه ماه‌ها را صرف اين‌كار ميكنيم و از هر موقعيتي يراي آشنايي با نام‌هاي مختلف و معناي‌ آن‌ها استفاده مي‌كنيم ولي با وجود اين انتخاب نام كار آساني نيست. گاهي نامي را به سبب خوش‌آهنگ بودن و بدون در نظر گرفتن ريشه و معنا و تاريخچه آن انتخاب مي‌كنيم و گاه ممكن است از كنار نامي زيبا به سبب ناآشنا بودن با معنا و تاريخچه‌اش بگذريم...

قیمت محصول:

8,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: