فرهنگ تفاهم (شيوه‌هاي صحيح برقراري ارتباط با فرزندان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

فرهنگ تفاهم (شيوه‌هاي صحيح بر‌قراري ارتباط با فرزندان) حاصل مطالعات و تحقيقات چندين سالة دكتر تامس گوردون، رئيس مؤسسه آموزشي دكتر گوردون واقع در كاليفرنياست، كه دوره‌هاي مختلف به عنوان" شيوه‌هاي كار‌آيي" براي آموزش پدران و مادران، معلمان و مديران مدارس و مؤسسات بازرگاني برگزار مي‌كند. هدف اين كتاب، آموزش شيوه‌هاي درست رفتار با فرزندان و ايجاد اعتماد به نفس در آن‌هاست.

قیمت محصول:

55,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: