فرهنگ بر و بچه‌هاي ترون (كلمه‌هاي ويژه اصطلاحات و ضرب‌المثل‌هاي تهراني)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

" زبان تهراني زباني است كه جذاب و شيرين و همه پسند و همه‌گير كه در اين شصت هفتاد سال اخير به همه جا نفوذ كرد‌ه و در آينده نيز به نفوذش مي‌افزايد و به همه جا سرك مي‌كشد. اگر اين حركت تداوم خود را حفظ كند- كه مي‌كند - شايد صد الي صد و پنجاه سال ديگر زبان تهران جايگزين ساير لهجه‌ها شود، اما خود بچه‌‌هاي تهران آن هنگام ديگر نيستند كه بر پايي امپراتوري زبانشان را جشن بگيرند. " " من براي جمع‌آوري فرهنگ بر و بچه‌‌هاي ترون به ياري حافظه‌ام متكي بودم و گپ زدن با بچه‌ محل‌هاي هم‌سن و سالم و بچه‌‌هاي اصيل تهران و ياددا‌شت كردن نكاتي كه در گفته‌‌هايشان مي‌يافتم. و اميدوارم كه با اين كار كمي از دينم را به زادگا‌‌هم ادا كرده باشم. "

قیمت محصول:

22,000 تومان


نظرات شما: