فرمول جادويي (بزرگترين راز كاميابي مردان بزرگ)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

نويسنده مي‌خواهد در اين كتاب به همراه آنتوني رابينز و ديگر مردان موفق جهان به شما نشان دهد كه تفاوت اساسي بين آن‌هايي كه در زندگي، موفق مي‌شوند و آن‌هايي كه شكست مي‌خورند در دانستن چگونه بلند شدن دوباره است. و همچنين مي‌خواهد بيان كند كه نيرويي كه در اختيار آنان بوده است در اختيار شما نيز هست، به شرط آن‌كه شهامت داشته باشيد و آن را به كار گيريد.

قیمت محصول:

2,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: