فراشناخت‌درماني براي اضطراب و افسردگي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر كه جديدترين اثر آدرين ولز است، به چند دليل منحصر به‌ فرد است. اولا، محتواي اين كتاب توصيف جامعي از ماهيت فراشناخت و فرآيند درمان به دست مي‌دهد. در واقع، مخاطب با مطالعه اين اثر، به سير فكري نويسنده پيوند مي‌خورد. ثانيا سبك نگارشي اين كتاب، كاملا باليني و كاربردي مي‌باشد و نويسنده در حد نياز به مباني نظري اين رويكرد پرداخته، به طوري كه توجه خواننده از هم گسيخته نگردد. ثالثا، روايت ساده و قابل فهم از يك مبحث پيچيده و غامض و ارائه ابزارها، برگه‌هاي تمرين، فرم مصاحبه موردي اختلال‌ها به همراه طرح كلي درمان بر جذابيت كتاب و برقراري ارتباط با مخاطب مي‌افزايد. مقدمه پرفسور آدرين ولز بر ترجمه فارسي و نيز كسب مجوز رسمي از انتشارات گيلفورد بر غناي هر چه بيشتر اين اثر افزوده است. اميدوارم ترجمه اين كتاب، منجر به رشد و ارتقا مداخلات روانشناختي موثر، به ‌ويژه درمان‌هاي شناختي - رفتاري، در اين مرز و بوم شود.

قیمت محصول:

65,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: