فرار از احساس گناه (5 گام ثابت شده براي آزاد كردن خودتان از احساس گناه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

سوزان كارل، مشاور و درمانگري با 20 سال تجربه است. وي در زمينه روان‌پزشكي تخصص دارد. وي معتقد است كه سفر زندگي شما نبايد سفري همراه با احساس گناه باشد. شايد شما نسبت به همه كساني كه دوروبرتان هستند، بيش از آنچه كه بايد، احساس مسئوليت مي‌كنيد؟ آيا از خودتان توقعات غير واقع‌بينانه داريد؟ پس در دام احساس گناه گير افتاده‌ايد. وقتي سعي مي‌كنيد كه تاييد همه از جمله پدر و مادر، همسر، همكاران، دوستان و بچه‌ها را بدست آوريد، روابط‌تان تحت فشار قرار مي‌گيرد و انرژي شما را مي‌كاهد و احساس گناه بر زندگي شما حكمفرما مي‌شود. در كتاب فرار از احساس گناه، پنج نكته در مورد الگوهاي مخربي كه در روابط‌تان وجود دارد آمده است و با آموختن اين نكات در مسير رهايي و آزادي قرار خواهيد گرفت.

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: