غلبه بر كمال‌خواهي (راهنماي خودياري با استفاده از تكنيك‌هاي شناختي رفتاري)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كمال‌خواهي عبارت است از تعيين معيارهاي بسيار سخت و تلاش شديد براي دست‌يابي به آن‌ها، با وجود مشكلاتي كه براي فرد ايجاد مي‌كنند. فرد كمال‌خواه احساس ارزشمندي خود را تقريباً فقط بر اساس ميزان دست‌يابي به اين معيارها تعيين مي‌كند. كتاب غلبه بر كمال‌خواهي به دو بخش تقسيم مي‌شود. بخش اول درباره شناخت كمال‌خواهي است. در اين بخش ياد مي‌گيريد كه كمال‌خواهي چيست، چه مشكلاتي مي‌تواند ايجاد كند و چرا ايجاد مي‌شود و تداوم مي‌يابد. بخش دوم درباره يادگيري راه‌هايي براي تغيير كمال‌خواهي است. اين بخش به شما كمك مي‌كند تا متوجه شويد چرا كمال‌خواهي‌تان باقي مي‌ماند، سود و زيان آن را در نظر بگيريد و ياد بگيريد چگونه كمال‌خواهي را مورد بازنگري قرار دهيد. اين كتاب از رويكرد شناختي رفتاري براي غلبه بر كمال‌خواهي استفاده كرده است. البته هدف ما پايين آوردن سطح معيارهاي‌تان نيست، بلكه كمك به شما است تا ببينيد از زندگي چه مي‌خواهيد و آيا راهبردهاي كنوني‌تان به شما كمك مي‌كند يا مانع دسترسي به اهدافتان مي‌شود. همچنين اين كتاب يك رويكرد خودياري به غلبه بر كمال‌خواهي دارد، بدين منظور در بخش دوم تكاليفي براي مراجع در نظر گرفته شده است زيرا انجام كارها به منظور تغيير عادت نياز به تمرين دارد. كتاب غلبه بر كمال‌خواهي مي‌تواند منبع ارزشمندي براي متخصصان، بالين‌گران، دانشجويان مشاوره و روان‌درماني و مراجعان باشد.

قیمت محصول:

70,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: