عوامل مشترك در زوج و خانواده‌درماني (اساس فراموش‌شده درمان‌هاي موثر)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

رفتار هر يك از اعضاي خانواده را نمي‌توان بدون توجه به بافتي كه در آن رخ مي‌دهد درك نمود. خانواده‌ درمانگرها اختلال فرد «مختل» را نشانه عدم تعادل يا بد كاركردي خانواده تلقي مي‌كنند. خانواده‌هاي بد كاركرد به يك عضو «مختل» نياز دارند تا او را به خاطر بهزيستي خانواده قرباني سازند. بنابراين، خانواده‌درماني مي‌كوشد تا ساخت خانواده و سلسله رفتارهاي معيوب حاكم راتغيير دهد. اثر حاضر اين فرض رايج را به چالش مي‌كشد كه آنچه باعث تغييردرماني مي‌شود عمدتا عناصر منحصر به فرد الگوها و فنون درماني است، و با تاكيد ويژه بر زوج‌ و خانواده‌درماني پارادايم جديدي ارائه مي‌كند. به طور خلاصه، پارادايم جديد توضيح مي‌دهد كه روان‌درماني نه به واسطه سهم منحصر به فرد هر الگوي درمان بخصوص يا مجموعه منحصر به فردي از مداخلات، بلكه بيشتر به دليل مجموعه‌اي از عوامل مشترك يا سازوكارهاي تغيير كه در تمام درمان‌هاي اثربخش مشترك است موثر واقع مي‌شود.

قیمت محصول:

23,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: