علم به كجا مي‌رود


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ممكن است كه بعضي از فرضيه‌ها يا پيشنهادهاي علمي كه در كتاب پلانك آمده‌، روزي كهنه شود، ولي استنتاجات فلسفي آن كهنه‌شدني نيست و اين كتاب پيوسته يكي از كتاب‌هاي مورد روجوع و استناد خواهد ماند. مردمي كه زندگي خود را وقف خدمت به علم كرده‌اند‌ فراوانند و انواع مختلف دارند، البته همه آنان تنها به‌خاطر خود علم نيست كه در اين راه پا گذاشته‌اند. بسياري از آنان رو به درون معبد علم آورده‌اند تا فرصتي به دست آرند و هنرمندي خاص خويش را به نظر برسانند.

قیمت محصول:

17,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: