عشق (دانشنامه فلسفه استنفورد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين مقاله بر عشق شخصي، يا عشق به اشخاص خاص به معناي دقيق كلمه، تمركز دارد. بخشي از كار فلسفي در فهم عشق شخصي، تميز دادن انواع مختلف اين عشق است. براي مثال، شيوه‌اي كه من به همسرم عشق مي‌ورزم بسيار متقاوت است. اين كار فلسفي عموما با تحليل‌هاي فلسفي درباره اين انواع عشق شخصي همراه شده است، تحليل‌هايي كه تا حدي پاسخ‌گوي معماهاي مختلف در مورد عشق هستند. آيا عشق قابل توجيه است؟ اگر پاسخ مثبت است، چگونه؟ ارزش عشق شخصي در چيست؟ عشق چه تاثيري بر خودآييني عاشق و معشوق دارد؟

قیمت محصول:

14,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: