عزت‌نفس براي زنان (راهنماي عملي براي عشق‌ورزيدن صميميت و موفقيت)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

زني كه عزت نفس دارد، خود را جدي مي‌گيرد، به ارزش خود آگاه است و مي‌داند كه در زندگي لياقت بهترين‌ها را دارد. زني كه عزت نفس دارد، به آرزوهاي خود واقف است و براي برطرف كردن نيازهايش تلاش مي‌كند، زني كه عزت نفس دارد، به احساسات خود اهميت مي‌دهد و هر آن آمادة ابراز آنهاست. زني كه عزت‌نفس دارد آماده اتخاذ مسئوليت ايجاد روايطي است كه عزت‌نفس او را افزايش مي‌دهند. آيا شما زني هستيد كه عزت نفس دارد؟ اگر جوابتان منفي است، شما نيز جزو بي‌شمار زناني هستيد كه اين طور فكر مي‌كنند و اين كتاب براي شما نوشته شده است. چرا خودباوري اين‌قدر سخت به نظر مي‌رسد؟ چرا هميشه از خودتان انتقاد مي‌كنيد؟ چگونه مي‌توانيم برداشت از خود را تغيير دهيم؟

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: