ظرافت‌هاي رفتار و روابط انساني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

رفتار و روابط انساني نقش بسيار مهمي در كيفيت زندگي انسان و موفقيت وي در خانواده، محيط كار و جامعه دارد. بسياري از مشكلات زندگي ريشه در اختلالات رفتار امر دارند و حل آن‌ها نيازمند دانش، مهارت و تجربه كافي در اين حوزه است. تجارب و نيز نتايج پژوهشي نشان مي‌دهد كه روابط انساني اثربخش، نتايج مثبت و قابل توجهي چون آرامش زندگي، آسودگي خيال، به حداقل رساندن مزاحمت ديگران، تسهيل تحقق هدف‌هاي فردي و سازماني و سرانجام اجراي بهينه رسالت انسان در اين جهان را در پي دارد. كتاب حاضر در پي كمك به كساني است كه به دنبال كسب نتايج مثبت، ارتقاي سطح دانش، مهارت و هنر روابط انساني هستند. در اين اثر كوشيده‌ايم به ذكر موضوعات و مثال‌هايي بپردازيم كه با وضعيت اجتماعي و فرهنگي جامعه ما تناسب بيشتري دارند. مطالعه اين كتاب به عموم مردم، به ويژه آنان كه موفقيت خود را در گرو برقراري ارتباط سازنده و موثر مي‌بينند، از جمله نوجوانان و جوانان، معلمان، مديران سازمان‌ها و شركت‌ها و نيز كساني كه به واسطه شغلشان بيشتر با مردم سر و كار دارند، توصيه مي‌شود.

قیمت محصول:

45,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: