طلوعي سبز يا تولدي دوباره


:ویژگی‌های محصول


شرح:

و آن‌گاه من مردي را مي‌ديدم رو به آسمان كه فرياد مي‌زد: آه! اي هاله‌هاي تاريك و اي هاله‌هاي روشن كه اكنون در آسمان پراكنده‌ايد و همچون (گواهاني راستين) در دوسوي پل صراط به انتظار اعمال نيك و بد خود نشسته‌ايد اكنون شما را از يكديگر جدا خواهيد شد. عده‌اي از شما به سوي ظلمات به پيش خواهيد رفت و عده‌اي هم به سوي آسايش جاودان! هر يك از شما داراي فركانسي هستيد مخصوص به خود طول موج‌هايي متفاوت داريد عده‌اي از شما تيره و تاريد. و عده‌اي هم به غايت شفاف و نوراني!...

قیمت محصول:

720 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: