طلاق معنوي (طلاق به عنوان امدادگر ايجاد زندگي‌اي استثنايي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

طلاق، اساس و اركان وجود ما را به لرزه در مي‌آورد و ما را با احساس تنهايي، خشم، خطا، نوميدي، بي‌پناهي و پوچي باقي مي‌گذارد. خانم دبي فورد در اين كتاب فاش مي‌كند كه چگونه مي‌توان اين ويراني را به تجربه‌اي مثبت و روشنگرانه بدل كرد.

قیمت محصول:

15,000 تومان


نظرات شما: