طرح كسب و كار


:ویژگی‌های محصول


شرح:

رقابت فزاينده موجود در ميان شركت‌هاي مختلف در عرصه كسب و كار امروزي، تفكر و اجراي بسيار دقيق برنامه‌ها را به منظور رشد و بقاي بازيگران در اين عرصه پر چالش، مي‌طلبد. مروري بر تاريخ كسب و كار نشان مي‌دهد كه امروز هيچ اثري از شركت‌هاي عظيمي كه زماني رهبران بازار بوده‌اند، ديده نمي‌شود. تهيه طرح كسب و كار، به عنوان برنامه‌اي جامع و فراگير كه منابع داخلي را از يك طرف و واقعيات محيطي از قبيل مشتريان، رقبا، تامين كنندگان، بانك‌ها سرمايه گذاران و غيره را لحاظ كرده و ديدگاهي جامع نسبت به فعاليت‌هاي سازمان فراهم مي‌آورد، چه در آغاز فعاليت‌هاي شركت، و چه به هنگام بازبيني و اصلاح آن‌ها و چه حتي براي برنامه‌‌ريزي در داخل يك بخش، راهي مناسب براي كسب بهترين نتايج از تلاش‌هاي شركت‌هاست. كتاب حاضر با داشتن ديدگاهي جامع نسبت به كسب و كار، مرحله به مرحله بر تهيه طرح كسب و كار پرداخته و كوشيده است تا ضمن ارائه فرايندي جامع، با سادگي هرچه تمام‌تر اين فرايند را تشريح نمايد، به گونه‌اي كه با خواندن هر فصل و پاسخ دادن به سوالاتي كه در پايان آن فصل به صورت تفكيكي براي سه نوع طرح كسب و كار آغازين، كامل و داخلي، ارائه شده است، مي‌توان آن بخش از طرح كسب و كار را تهيه نمود، و بدين ترتيب با خاتمه كتاب طرح كسب و كار نيز آماده خواهد بود.

قیمت محصول:

45,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: