طرح‌واره درماني 1 (راهنماي كاربردي براي متخصصين باليني)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بسياري از مراجعان نمي‌توانند از فرآيند شناخت‌درماني نتيجه لازم را بدست آورند و به عبارتي كاربرد شناخت‌درماني نمي‌تواند گرهي از مشكلات آن‌ها بازكند. همه عوامل دست‌به‌دست هم مي‌دهند و شكست شناخت‌درماني را رقم مي‌زند. جفري يانگ براي درمان اين بيماران تدبيري انديشيده است. او معتقد است به‌كارگيري رويكرد طرح‌واره‌درماني مي‌تواند گره از كار شناخت‌درماني كلاسيك بگشايد. اين كتاب مي‌تواند براي تمامي علاقه‌مندان به حوزه شناختي - رفتاري جذاب و نكته‌آموز باشد.

قیمت محصول:

69,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: