ضروريات رفتاردرماني منطقي هيجاني (راهنماي درمانگران)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هرچند رفتاردرماني منطقي – هيجاني، رويكردي ساده است اما كاربرد مناسب آن كاري دشوار است. هدف ما در اين كتاب، اين است كه با خلق فضايي مشابه سمينار آموزشي، كارآموزان را از مشكلاتي كه ممكن است هنگام كار با مراجعان با آنها مواجه شوند آگاه كنيم و به آنها نشان دهيم چگونه مي‌توانند به گونه‌‌اي درست با اين مشكلات برخورد كنند.

قیمت محصول:

34,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: