صداي سوم (گزيده داستان‌هاي نويسندگان نسل سوم آمريكا)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

پير مي‌شويم اما تغيير نمي‌كنيم. پيچيده‌تر مي‌شويم اما همچنان مانند خودهاي دوران كودكي‌مان مشتاق شنيدن قصه‌اي بعد قصه‌اي هستيم. در مبحث كتاب شمارگان چندان مهم نيست زيرا تا وقتي فقط يك خواننده هم باقي‌ست بايد اميدوار بود. هر داستان همكاري مشتركي‌ست ميان نويسنده و خواننده، تنها جايي در جهان كه دو غريبه با صميميت تمام به هم مي‌رسند.

قیمت محصول:

13,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: