صداهاي درهم (نمايش‌نامه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

صدا: در باب جنايت (با اين فرض كه جنايت امري انتزاعي‌ست)، حس گريزناپذيري وجود دارد مبني بر اين كه هويت قاتل هميشه شناسايي مي‌شود. قبل از اين حس، احساساتي متناقض به سراغ انسان مي‌آيد و نوع بشر هم از تناقض مي‌ترسد و هم از آن نفرت دارد. آقا و خانم گاليك، اهل ليك پوينت نيوجرسي، ممكن است نظرتان را در اين مورد بگوييد؟

قیمت محصول:

7,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: