شيوه‌هاي درمانگري اضطراب و تنيدگي (استرس)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اضطراب چيست؟ سطوح آن كدام است؟ چه نشان‌ها و انواعي دارد؟ چگونه رفتارها را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد و چگونه مي‌توان آن را ارزيابي كرد؟ سوال‌هاي فوق از محورهايي است كه درمانگر بايد اطلاعاتي را درباره آنها به مراجع انتقال دهد تا مراجع و درمانگر قبل از شروع شيوه‌هاي مداخله در آنها با يكديگر همسو شوند و مفاهيم آنها يكسان گردد.

قیمت محصول:

25,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: