شياتسو (علم و هنر طب فشاري)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب كه توسط دكتر دساي نوشته شده است مي‌تواند آگاهي مردم را نسبت به طب فشاري ارتقا دهد. بسيار بجا خواهد بود كه قبل از هجوم به داروها براي درمان بيماري، راهكارهايي را مورد استفاده قرار دهيم كه در اين كتاب به آن اشاره شده است. اين كتاب اطلاعات بسياري را با جزييات، در مورد فلسفه تئوري و درمان با طب فشاري به روشي ساده ارائه مي‌كند كه درك آنها را براي خوانندگان به خوبي ممكن مي‌سازد.

قیمت محصول:

10,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: