شناخت روش علمي در علوم رفتاري


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر به عنوان منبعي براي آشنايي با زبان و تفكر علمي، محدود به چيزي است كه به عنوان روش علمي بدون شايستگي فني بسيار دشوار است و شايستگي فني نيز بدون درك ماهيت پژوهش علمي كه همان مطالعه عيني و كنترل شده روابط بين پديده‌هاست بي‌معنا خواهد بود. مقصود اصلي كتاب، تشويق و ترغيب دانشجويان به تفكر منطقي، اصولي، ساختاري، و نشان دادن كيفيت هيجان‌انگيز پژوهش علمي به طور كلي، و بنابراين تاكيد آن متوجه درك اصول و حل مسائل پژوهش علمي است. هر چند محتواي كتاب را مجموعه كاملي شامل همه مطالب درسي معادل سه واحد درس روش تحقيق كه در دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد تدريس مي‌شود تشكيل مي‌دهد، اما مطالب آن به گونه‌اي تهيه شده است كه بتواند در پژوهش‌هاي عملي به ويژه در امر تهيه پايان‌نامه تحصيلي دانشجويان فوق ليسانس و بالاتر نيز مفيد افتد.

قیمت محصول:

25,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: