شناخت اجتماعي (چگونه ديگران و جهان را درك كنيم)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

چگونه مي‌توانيم ديگران و خودمان را درك كنيم؟ دانش ما درباره افرادي كه در زندگي روزمره‌مان، با آنها برخورد مي‌كنيم و موفقيت‌هايي كه در آنها با اين افراد سر وكار داريم، چيست؟ چگونه قضاوت، نگرش، تصميم‌سازي و برداشت‌هاي ما تحت تاثير چنين دانشي قرار مي‌گيرد؟ رفتار و گرايش اجتماعي انسان، وابسته به فرايندهاي زيرساز گوناگون و چگونگي پيوند"ذهن" و "واقعيت" است، و شناخت اجتماعي، دانشي است براي روشن‌سازي اين فرآيندها و پيوندها، امروزه، در باخترزمين، اين دانش نوين، رهنمودهاي كاربردي گسترده‌اي را در دسترس كساني قرار داده است كه در گستره‌هاي گوناگون از جمله روابط اجتماعي، رسانه‌ها، قضاوت، سياست، نظرخواهي‌هاي اجتماعي و كار باليني (مانند درمان‌هاي رواني) كار مي‌كنند. شگفت آن كه تاكنون جاي يك نوشتار گسترده، فراگير و كاربردپذير در فارسي، تهي بوده‌است.

قیمت محصول:

58,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: