شناخت‌درماني در مقابله با مشكلات چالش برانگيز (هنگامي كه روش‌هاي پايه اثربخش نيستند چه بايد كرد) گالينگور


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در مواردي كه به نظر مي‌رشد شناخت‌درماني استاندارد اثربخش نيست، درمانگر چه و قت و چه طور مي‌تواند تغيير مسير دهد، چرا برخي بيماران نمي‌توانند يا نمي‌خواهند همكاري كنند يا فنون پايه را درك كنند؟ درمانگران چگونه مي‌توانند با پاسخ‌هاي هيجاني بيمارانشان (و نيز خودشان) برخوردي موثر داشته باشند؟ دكتر جوديت بك در اين كتاب كه آن را به دنبال كتاب تحسين برانگيز «شناخت درماني، مباني و فراتر از آن» تاليف كرده است، با روشي تازه فنون جديدي را ارايه كرده است كه به درمانگران در آموختن شيوه‌هاي شناسايي و حل مشكلات، از خطاهاي رايج باليني گرفته تا چالش‌هاي پيچيده درماني كمك مي‌كند.

قیمت محصول:

65,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: