شكوفا‌سازي خلاقيت


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در جهان امروز خلاقيت يكي از ضرورت‌هاي زندگي است. خلاقيت در عرصه‌هاي مختلف معنا پيدا مي‌كند، در توليد، در يادگيري، در آموزش و... در واقع امروزه خلاقيت يك مهارت است كه براي ارتقاي زندگي بايد آن را كشف كرد و به شكوفايي رساند. در شكوفايي خلاقيت عوامل متفاوتي موثرند از جمله شرايط محيطي، نوع آموزش، نحوه سلوك، كمك‌هاي خانواده و ده‌ها مورد ديگر. در اين كتاب نويسنده تلاش كرده است تا با حفظ چارچوب‌هاي علمي و تجربي خواننده كمك كند تا اين نهفته و خفته را شكوفا كند و آن را به صورت يك مهارت درآورد.

قیمت محصول:

6,200 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: