شكل‌هاي گمشده (ذهن فعال پيشرفته 1)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب شكل‌هاي گمشده كه اولين جلد از مجموعه كتاب‌هاي ذهن فعال پيشرفته مي‌باشد، يك كتاب انگليسي فارسي است كه با هدف آموزش كلمات انگليسي در حين بازي و سرگرمي به چاپ رسيده است. در هر صفحه از اين كتاب تصويري وجود دارد كه كودكان بايد اجسام نام برده را در آن تصوير پيدا كنند. اين اشكال به صورت اشكال گمشده لا به لاي تصوير هستند و كودكان بايد با دقت بگردند و بعد از پيدا كردن آن‌ها و يادگيري معادل انگليسي اين كلمات آن تصاوير را رنگ‌آميزي كنند. اين كتاب علاوه بر اينكه لغات انگليسي را به كودكان آموزش مي‌دهد، باعث تقويت هوش و دقت آن ها نيز مي‌گردد. در اين كتاب 34 تصوير براي تمرين هوش و دقت وجود دارد. شامل بيشتر از 450 تصوير گمشده است كه در آخر كتاب تمام پاسخ‌هاي درست را براي شما قرار داده‌ايم تا از درست بودن پاسخ‌هايتان اطمينان حاصل كنيد.

قیمت محصول:

24,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: