شكاريم 1 سر همه پيش مرگ (جستارها گفتارها نوشتارها)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب شامل فصل‌هاي منشا عقل در انديشه ناصرخسرو، معناي عقل در انديشه ناصرخسرو، نگاهي ناتمام به شعر متعهد فارسي در دهه سي و چهل و سرانجام شكاريم يك سر همه پيش مرگ مي‌باشد.

قیمت محصول:

48,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: