شخصيت‌هاي رنگي در تحصيل


:ویژگی‌های محصول


شرح:

دانش‌آموزان و دانشجويان با مطالعه اين كتاب مي‌توانند به نقش ويژگي‌هاي شخصيتي و رغبت‌ها بر عملكرد و بهزيستي تحصيلي آگاه شوند و با خودشناسي و مديريت نقاط قوت و ضعف خود به موفقيت تحصيلي بيشتري دست يابند. همچنين مشاوران تحصيلي، معلمان و والدين با آگاهي از تفاوت‌هاي فردي فراگيران در سبك‌هاي ياددهي و يادگيري و رفتارهاي تحصيلي، آنان را در پيشرفت تحصيلي و پيشبرد اهداف آموزشي ياري دهند.

قیمت محصول:

8,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: