شادي (با كارآفريني به قدرت و آزادي مالي برسيد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب شادي نخست مخصوص زناني است كه مي‌خواهند مستقل باشند نه وابسته به ديگران. اما قوانين و قواعد مطرح شده نه فقط براي زنان بلكه براي ساير افراد در راه رسيدن به آزادي مالي، كارآ‌فريني و روش‌هاي تامين بودجه نيز مفيد است.

قیمت محصول:

12,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: