سگ‌پرندگي (مجموعه شعر) گزيده شعرهاي راميز روشن


:ویژگی‌های محصول


شرح:

من اگر انسان نبودم. حتما پرنده مي‌شدم. حتي اگر سگ هم بودم. فكر مي‌كردم پرنده‌ام. فقط هنوز بال درنياورده‌ام. تازه! كسي چه مي‌داند برادر! بلكه سگ هم در اصل نوعي. پرنده است. با بال‌هايي در درون. بلكه سگ هم در اصل نوعي. گنجشك است فقط مغزش مغز پرنده نيست. دلش نمي‌آيد از خاك جدا شده. پرواز كند.

قیمت محصول:

8,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: