سيذارتا چنين زيست بودا


:ویژگی‌های محصول


شرح:

سيذارتا گوتاما، بنيان‌گذار آموزه‌هايي كه امروزه با عنوان آيين بودايي شناخته مي‌شود، در شمال هندوستان و در خانداني سلطنتي به دنيا آمد؛ در جواني دنياي دربار را رها كرد و به راه رياضت رفت و به بيداري و روشني دست يافت، «بودا» شد؛ و آن‌گاه باقي عمر را صرف سفرها و ابلاغ آموزه‌هاي خود به شاگردان و رهروان كرد. زندگاني بودا هم، چون هر چهره تاريخي ديگري، با اسطوره‌ها و افسانه‌هاي گوناگون در آميخته است، اما مجموعه مشتركي از رخدادهاي بيش و كم همسان در انبوه روايت‌ها به چشم مي‌خورد كه به عنوان بزنگاه‌هاي بنيادين در تكوين شخصيت و همچنين تكامل تعليمات او نقشي اساسي ايفا كرده‌اند: كتاب حاضر بازنوشت همين رخدادها است. آموزه‌ها‌ي اساسي و تعاليم بنيادين بودا را خواننده در مكمل اين مجلد، دهاماپادا: چنين گفت بودا، خواهد يافت.

قیمت محصول:

18,900 تومان
اضافه به سبد

کالاهای مرتبط


نظرات شما: