سوپرايگو


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هر آدمي سوپرايگو دارد، اما همه به آن سوپرايگو نمي‌گويند. بعضي آن را وجدان يا حتي وجدان گناه، و برخي اخلاقيات مي‌نامند. اما با هر نامي، همه آن را دارند. مشخص‌ترين نشانه سوپرايگو، ندايي در سر شماست كه نمي‌گذارد اشتباه كنيد (براي مثال نمي‌گذارد عملي غير قانوني، غير اخلاقي يا نامهربانانه انجام دهيد). حتي وقتي هيچ كس از اين جريان آگاه نيست. وقتي مقهور وسوسه مي‌شويد و كاري مي‌كنيد كه مي‌دانيد نبايد انجام مي‌داديد... و حتي وقتي اصلا كاري انجام نداده‌ايد. سوپرايگو شما را از درون تنبيه مي‌كند...

قیمت محصول:

14,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: