سوء‌استفاده جنسي از كودكان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

سوءاستفاده جنسي از جمله آسيب‌هايي است كه همواره كودكان را تهديد مي‌كند. اين در حالي است كه بر اساس قوانين غالب جوامع از جمله كشور خودمان اين نوع رابط جنسي ممنوع است و تمامي اديان الهي اين عمل را ناپسند و آن را نهي نموده‌اند. در برخي كشورها حتي كاربرد لطيفه‌ها و ضرب‌المثل‌هايي با مضامين جنسي در ارتباط با كودكان جرم دانسته شده است. در اين مجموعه سعي شده است تا با بهره‌گيري از منابع علمي و تحقيقات موجود، روش‌هاي پيشگيري از اين پديده و نيز روش‌هاي مواجهه با آن به والدين آموزش داده شود. در مواردي براي روشن شده موضوع، قسمتي از شرح حال برخي از اين كودكان گنجانده شده است.

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: