سنجش و مهار خطر خشونت در نوجوانان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كاركنان مراكز مرتبط با تعليم نوجوانان، روانشناسان مدارس و درمانگران كودك و نوجوانان بيش از هر زمان ديگري سرشان شلوغ است. همچنين آن‌ها با پرسش‌هاي بيشتري، حتي بسيار بيشتر از آنچه 10 سال پيش داشتند، درباره خطر خشونت روبرو هستند. هدف عمده ما در نوشتن اين كتاب آن است كه شكاف بين علم و عمل در سنجش و مهار خطر خشونت در نوجوانان را پر كنيم. از نظر آماري فراواني قتل و ديگر اشكال خشونت نوجوانان، در طول دهه گذشته به طور چشم‌گيري كاهش يافته است، اما كارهاري بسياري باقي مانده كه بايد انجام شود. اين كتاب درباره سنجش خطر است، اما مهم‌تر از آن به پيشگيري از خشونت مي‌پردازد. سنجش مهار مي‌بايد كاري يكپارچه و مكمل هم باشد.

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: