سنجش خانواده (كاربرد آزمون‌هاي شخصيت براي زوج‌ها و خانواده‌ها)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب سنجش خانواده در راستاي نياز مشاوران و روانشناسان باليني در فرايند مشاوره خانواده و خانواده‌درماني تدوين شده است. در جوامع پيچيده امروزي بسياري از عوامل استرس‌زا وجود دارند كه ممكن است در رفتار و عملكرد افراد در موقعيت‌هاي شغلي، روابط ميان‌فردي و در جو عاطفي و روابط اعضاي خانواده اختلال ايجاد كنند. شايد بتوان گفت كه بيشترين تاثير مخرب اين‌گونه رفتارها متوجه خانواده‌ها بويژه كودكان است. در اثر حاضر برخي از آزمون‌هاي رايج و معتبر براي استفاده در فرايند تشخيص و خانواده‌درماني به گونه روشن و با بياني ساده معرفي شده‌اند.

قیمت محصول:

120,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: