سقوط تبليغات و ظهور روابط عمومي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

درحال حاضر، به هرسويي كه نگاه كنيم، شاهد يك چرخش اساسي از بازاريابي روابط عمومي محور، خواهيم بود. ديگر نمي‌توان فقط با تكيه بر تبليغات، يك نام تجاري را به بازار عرضه كرد. زيرا تبليغات ديگر اعتبار ندارد. تبليغات نداي يك سويه‌ي شركتي است كه تنها به فروش بيشتر مي‌انديشد. يك نام تجاري جديد را فقط به كمك اطلاع‌رساني Publcity يا روابط عموميPublic Relation مي‌توان ارائه و تثبيت كرد. روابط عموميPR اين امكان را در اختيار شما مي‌گذارد كه پيام تبليغاتي خود را به شكلي غير مستقيم و با كمك گروه سوم (رسانه‌هاي جمعي) به گوش مخاطبان برسانيد. هنگام مشاوره با مشتريان، معمولا اولين توصيه‌ي به آن‌ها اين است كه هر برنامه‌ي جديد بازاريابي بايد ابتدا با اطلاع رساني آغاز شود و به تدريج و پس از دست‌يابي به اهداف اوليه‌‌ي روابط عمومي، برنامه‌ريزي تبليغاتي پيرامون آن صورت گيرد. براي مديراني كه تحت نفوذ فرهنگ تبليغات هستند. اين يك ايده نوين و انقلابي و براي ديگران، يك تكامل طبيعي در تفكر بازاريابي به شمار مي‌رود.

قیمت محصول:

34,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: