سرود رستگاري (كهن‌ترين متن وحدت وجود)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

آوادوتاگيتا، سرود رستگاري، يك متن ودانته است، يعني آن گوهر سپنتي كه طبيعت نادوئي هستي و وحدت آن را عرضه مي كند. اين متن منظوم به داتاتريا، داتا فرزند اتري، نسبت داده شده است كه او را صورت تجسد يافته يزداني و نماينده سه گاني برهما، ويشنو، و شيوا در نظر مي گيرند.

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: