سازه‌هاي تربيت


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تربيت همانا عمل آمادگي براي سازگاري مثبت فرد با محيط و نيز كمك به پيدايش تغييرات مطلوب در افراد است. و مسلما در اين آمادگي و سازگاري بيش از هر چيزي به هدف، شناخت، الگو و ارزش نياز داريم؛ ضرورت‌هايي كه به بركت «تربيت موثر» امكان‌پذير است تا بر اثر آن استحكام‌بخشي شخصيت و هويت، و نظام ارزشي و تفكر و اخلاق و عواطف و رفتار مطلوب شكل بگيرد. و اين همه زماني اتفاق خواهد افتاد كه به تربيت به عنوان يك ساختار منسجم، يك سازمان مستحكم و «سازه» نگاه كنيم.

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: