ساخت پديدآيي و تحول شخصيت


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ما در اين كتاب مي‌خواهيم (ساخت شخصيت) را مورد بحث و بررسي قرار دهيم. مفهوم (ساخت) متضمن اين فكر است كه: تظاهرات متعدد و همواره متغير شخصيت تابع تعيين‌كننده‌هاي زيربنايي پايدارتري هستند. بيشتر تعاريف شخصيت، در عمل تصريح عصاره و جوهر اين ساخت را هدف قرار مي‌دهند. از آن‌جا كه اين ساخت در واقع يك كل پيچيده است و با تغييرپذيري‌هاي كيفي بيشماري به ظهور مي‌رسد، پس موضوع اصلي، يافتن مولفه‌هاي اساسي يا مقوله‌هاي اصلي اين ساخت است، مقوله‌هايي كه اجازه دهند تعريفي بدون ابهام از آن‌ها به عمل آيد.

قیمت محصول:

4,400 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: