زندگي را آسان بگيريد (چگونه از رنج بردن رها شويم 100 فرصت براي تغيير در زندگي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

من در اين كتاب، راهبردهاي بسيار مشخصي را ـ كارهايي كه مي‌توانيد از همين امروز شروع كنيد ـ با شما در ميان مي‌گذارم كه كمكتان خواهند كرد تا با بزرگ‌منشي بيشتر به زندگي واكنش نشان دهيد. راهبردهايي كه مطالعه خواهيد كرد تدابيري هستند كه طي سال‌ها توسط مراجعه‌كنندگان و خوانندگان نوشته‌هايم موفقيت خود را به اثبات رسانده‌اند. اين راهبردها بيانگر شيوه‌اي هستند كه ميل دارم شيوه رويكرد به زندگي خودم نيز باشد: شيوه كمترين مقاومت. هر راهبردي ساده اما موثر و با نفوذ است و همچون راهنماي هوانوردي شما را در مسير چشم‌اندازي بزرگتر و زندگي توام با اعصاب راحت‌تر قرار خواهد داد. شما متوجه خواهيد شد كه بسياري از اين راهبردها نه تنها در مورد حوادث مجزا از هم، بلكه درباره بسياري از مشكل‌ترين چالش‌هاي زندگي نيز كاربرد خواهند داشت. ... وقتي كه مي‌آموزيد به جاي آنكه در مقابل مشكلات با تمام توان مقاومت كنيد آنها را رها كنيد، تازه زندگي شما جريان پيدا خواهد كرد... چيزهايي را كه مي‌توان تغيير داد تغيير خواهد داد، آن‌هايي را كه نمي‌توان تغيير داد خواهيد پذيرفت و دانش آن را خواهيد داشت كه اين مقاومت را تشخيص بدهيد.

قیمت محصول:

9,800 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: