زندگي در صدف خويش گهر ساختن است (با سي‌دي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

موفقيت و شكست ما در فرآيند فعاليت‌هاي حرفه‌اي، اقتصادي، تحصيلي و اجتماعي به دليل توانمندي يا ناتوانمندي و داشتن مهارت و تحصيلات يا نداشتنش نيست. بلكه به دليل منش و روشي است كه براي رسيدن به اهدافمان انتخاب مي‌كنيم. 95 درصد از آنچه در زندگي به دست مي‌آوريم، «دانستن» اين است كه «چه مي‌خواهيم؟» كساني كه نمي‌دانند واقعا چه مي‌خواهند يا نمي‌دانند از چه راهي وارد شوند، دستاورد شگرفي نخواهند داشت. اگر ندانيم چه مي‌خواهيم، بايد در پس چه باشيم و اگر به موقعيتي دست يافتيم، از كجا بدانيم خواسته واقعيمان همان بوده است. كتابي كه در دست داريد با ارائه روش‌هاي جديد شما را براي دستيابي به اهداف تازه ياري مي‌كند.

قیمت محصول:

32,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: