زندگي در دنياي متن (6 گفتگو و 1 بحث)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

پل ريكور فيلسوف فرانسوي كه در سال 2005 درگذشت نماينده برجسته پديدارشناسي و هرمنوتيك مدرن در پايان سده بيستم بود. كتاب حاضر برگزيده‌اي از گفت و گوهاي ريكور است كه موضوع مركزي آن‌ها جهان متن است. ريكور در اين مكالمه‌ها از نقادي هنري تا اسطوره، از تاريخ تا هنر روايت و از روزگار نو سخن مي‌گويد. اما اعتبار كتاب فقط در آشنايي ما با اين انديشه‌ها نيست. كتاب برانگيزاننده خردورزي فلسفي است. شهامت فكر مستقل و همبسته‌ كردن خرد و كنش را در خواننده افزون مي‌كند. اين دستاوردي عظيم است و خاصه در گفت و گوي ريكور با هانس گئورگ گادامر، فيلسوف بزرگ آلماني و با دانشجويان كه در اين بحث شركت مي‌كردند آشكار مي‌شود. اينجاست كه درمي‌يابيم فلسفه لذت شركت در ساختن دنيايي تازه است.

قیمت محصول:

12,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: