زندگي با عشق ( تا كي آرزو به پا خيزيد و زندگي با عشق را آغاز كنيد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب خواهيد آموخت چگونه با بهره جستن از نيروهاي تضاد و تناقض، نقشه‌ها و برنامه‌هاي خود را با اعتماد به نفس اجرا كنيد. يادمي‌گيريد چگونه امكانات و امتيازاتي را كه به نفع شما كار مي‌كنند، جانشين منابع خاموش و غيرفعال خود كنيد و در نهايت يادخواهيد گرفت چگونه مشكلات و موانع را كنار بزنيد، ميل و اشتياق خود را به زندگي افزايش دهيد و كيفيت زندگي خود را ارتقاء بخشيد.

قیمت محصول:

33,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: